Τεγκούκ Ι Τζανγκ Συμβολισμός : Λίμνη , Κινήσεις : 18 Βηματισμοί & 23 Τεχνικές  
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ Προαγωγή σε :
7ο ΓΚΟΥΠ
  Κίτρινη Πράσινη ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΙ   ΤΕΧΝΙΚΕΣ
 
 
1 Απ Σόγκι Άρε Μάκι     1
2 Απ Κούμπι Μόμτονγκ Μπαρό Τζιρούγκι     2
3 Απ Σόγκι Άρε Μάκι     3
4 Απ Κούμπι Μόμτονγκ Μπαρό Τζιρούγκι     4
5 Απ Σόγκι Μόμτονγκ Μπαρό Αν Μάκι     5
6 Απ Σόγκι Μόμτονγκ Μπαρό Αν Μάκι     6
7 Απ Σόγκι Άρε Μάκι     7
Απ Τσάγκι     8
8 Απ Κούμπι Όλγκουλ Μπαντάε Τζιρούγκι     9
9 Απ Σόγκι Άρε Μάκι     10
Απ Τσάγκι     11
10 Απ Κούμπι Όλγκουλ Μπαντάε Τζιρούγκι     12
11 Απ Σόγκι Όλγκουλ Μπαντάε Μάκι     13
12 Απ Σόγκι Όλγκουλ Μπαντάε Μάκι     14
13 Απ Σόγκι Μόμτονγκ Μπαρό Αν Μάκι     15
14 Απ Σόγκι Μόμτονγκ Μπαρό Αν Μάκι     16
15 Απ Σόγκι Άρε Μάκι     17
    Απ Τσάγκι     18
16 Απ Σόγκι Μόμτονγκ Μπαρό Τζιρούγκι     19
    Απ Τσάγκι     20
17 Απ Σόγκι Μόμτονγκ Μπαρό Τζιρούγκι     21
    Απ Τσάγκι     22
18 Απ Σόγκι Μόμτονγκ Μπαρό Τζιρούγκι     23