Τεγκούκ Τσιλ Τζανγκ Συμβολισμός : Βουνό , Κινήσεις : 25 Βηματισμοί & 33 Τεχνικές  
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ Προαγωγή σε :
2ο ΓΚΟΥΠ
  Κόκκινη ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΙ   ΤΕΧΝΙΚΕΣ
 
 
1 Μπομ Σόγκι Μπάτανγκσον Μόμτονγκ Μπαρό Αν Μάκι     1
    Απ Τσάγκι (Πατάει πίσω το πόδι) 2
2 Μπομ Σόγκι Μόμτονγκ Μπαντάε Μπάκατ Μάκι     3
3 Μπομ Σόγκι Μπάτανγκσον Μόμτονγκ Μπαρό Αν Μάκι     4
    Απ Τσάγκι (Πατάει πίσω το πόδι) 5
4 Μπομ Σόγκι Μόμτονγκ Μπαντάε Μπάκατ Μάκι     6
5 Ντούιτ Κούμπι Σόναλ άρε Μάκι     7
6 Ντούιτ Κούμπι Σόναλ άρε Μάκι     8
7 Μπομ Σόγκι Γκοντούρο Μπάτανγκσον Μόμτονγκ Μπαρό Αν Μάκι Ντούνγκ Τζουμόκ Όλγκουλ Μπαρό Απ Τσίγκι 9,10
8 Μπομ Σόγκι
Γκοντούρο Μπάτανγκσον Μόμτονγκ Μπαρό Αν Μάκι
Ντούνγκ Τζουμόκ Όλγκουλ Μπαρό Απ Τσίγκι 11,12
9 Μόα Σόγκι Μπο Τζουμόκ     13
10 Απ Κούμπι Μπαντάε Γκάουϊ Μάκι Μπαρό Γκάουϊ Μάκι 14,15
11 Απ Κούμπι
Μπαντάε Γκάουϊ Μάκι
Μπαρό Γκάουϊ Μάκι 16,17
12 Απ Κούμπι Χέτζιο Μόμτονγκ Μπάκατ Μάκι     18
    Μούροπ Τσίγκι     19
13 Κόα Σόγκι Ντου Τζουμόκ Χέτζιο Τζιρούγκι     20
14 Απ Κούμπι Οτγκούρο Άρε Μάκι     21
15 Απ Κούμπι Χέτζιο Μόμτονγκ Μπάκατ Μάκι     22
    Μούροπ Τσίγκι     23
16 Κόα Σόγκι Ντου Τζουμόκ Χέτζιο Τζιρούγκι     24
17 Απ Κούμπι Οτγκούρο Άρε Μάκι     25
18 Απ Σόγκι Ντουνγκ Τζουμόκ Μπάκατ Τσίγκι     26
    Πιότζιο Τσάγκι     27
19 Τζουτσούμ Σόγκι Πάλγκουπ Πιότζιο Τσίγκι     28
20 Απ Σόγκι Ντουνγκ Τζουμόκ Μπάκατ Τσίγκι     29
    Πιότζιο Τσάγκι     30
21 Τζουτσούμ Σόγκι Πάλγκουπ Πιότζιο Τσίγκι     31
22 Τζουτσούμ Σόγκι Γιοπ Χάνσοναλ Μόμτονγκ Μπάκατ Μάκι     32
23 Τζουτσούμ Σόγκι Γιοπ Μόμτονγκ Τζιρούγκι     33