Σε αντίθεση με άλλα αθλήματα ,το Taekwondo, αν και απαιτητικό , απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες , και στα δύο φύλα , καθώς μέσω της τεχνικής καλύπτονται τυχών αδυναμίες (ταχύτητα , αντοχή , κ.τ.λ) που μπορεί να έχει ο αρχάριος διδασκόμενος. Η εξέλιξη του αθλητή ωστόσο , δεν σταματάει ποτέ. Η άθληση και η τεχνική του κατάρτιση είναι κλιμακωτή , και η μετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο είναι μελετημένη και ομαλή.

Κύρια διαδικασία στην εξέλιξη αυτή, αποτελούν οι εξετάσεις , οι οποίες πιστοποιούν την πρόοδο του αθλητή, όπου και αποδίδονται οι αντίστοιχες ζώνες (βαθμός-gup).

Παρακάτω ακολουθεί η ύλη των εξετάσων για την προαγωγή του ασκούμενου στον αντίστοιχο βαθμό.

Επιλέξτε τον βαθμό που επιθυμείτε για να δείτε ή να εκτυπώσετε την ύλη του.
Κάτω από κάθε ζώνη, ακολουθεί link με το Taegeuk της.

Οι γνώση και η τεχνική κατάρτηση όλων των προηγούμενων βαθμών είναι προαπαιτούμενη.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΕ:

9 GUP - ΑΣΠΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ
………………………………………
(Για να δείτε τα kibons περιηγηθείτε στο site μας)

8 GUP - ΚΙΤΡΙΝΗ
………………………………………
TAEGEUK 1 - IL JANG


7 GUP - ΚΙΤΡΙΝΗ ΠΡΑΣΙΝΗ
………………………………………
TAEGEUK 2 - ΕΕ JANG


6 GUP - ΠΡΑΣΙΝΗ
………………………………………
TAEGEUK 3 - SAM JANG

5 GUP - ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΠΛΕ
………………………………………
TAEGEUK 4 - SA JANG


4 GUP - ΜΠΛΕ
………………………………………
TAEGEUK 5 - OH JANG

3 GUP - ΜΠΛΕ ΚΟΚΚΙΝΗ
………………………………………
TAEGEUK 6 - ΥΟΟΚ JANG

2 GUP - ΚΟΚΚΙΝΗ
………………………………………
TAEGEUK 7 - CHIL JANG


1 GUP - ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΑΥΡΗ

………………………………………
TAEGEUK 8 - PAL JANG