Τεγκούκ Σαμ Τζανγκ Συμβολισμός : Φωτιά , Κινήσεις : 20 Βηματισμοί & 34 Τεχνικές  
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ Προαγωγή σε :
6ο ΓΚΟΥΠ
   Πράσινη  ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΙ   ΤΕΧΝΙΚΕΣ
 
 
1 Απ Σόγκι Άρε Μάκι     1
    Απ Τσάγκι     2
2 Απ Κούμπι Μόμτονγκ Ντουμπόν Τζιρούγκι     3,4
3 Απ Σόγκι Άρε Μάκι     5
    Απ Τσάγκι     6
4 Απ Κούμπι Μόμτονγκ Ντουμπόν Τζιρούγκι     7,8
5 Απ Κούμπι Μπαρό Σόναλ Μοκ Τσίγκι     9
6 Απ Κούμπι Μπαρό Σόναλ Μοκ Τσίγκι     10
7 Ντούιτ Κούμπι Γιοπ Χάνσοναλ Μόμτονγκ Μπάκατ Μάκι     11
8 Απ Κούμπι Μόμτονγκ Μπαρό Τζιρούγκι     12
9 Ντούιτ Κούμπι Γιοπ Χάνσοναλ Μόμτονγκ Μπάκατ Μάκι     13
10 Απ Κούμπι Μόμτονγκ Μπαρό Τζιρούγκι     14
11 Απ Σόγκι Μόμτονγκ Μπαρό Αν Μάκι     15
12 Απ Σόγκι Μόμτονγκ Μπαρό Αν Μάκι     16
13 Απ Σόγκι Άρε Μάκι     17
    Απ Τσάγκι     18
14 Απ Κούμπι Μόμτονγκ Ντουμπόν Τζιρούγκι     19,20
15 Απ Σόγκι Άρε Μάκι     21
    Απ Τσάγκι     22
16 Απ Κούμπι Μόμτονγκ Ντουμπόν Τζιρούγκι     23,24
17 Απ Σόγκι Άρε Μάκι Μόμτονγκ Μπαρό Τζιρούγκι   25,26
18 Απ Σόγκι Άρε Μάκι Μόμτονγκ Μπαρό Τζιρούγκι   27,28
Απ Τσάγκι     29
19 Απ Σόγκι Άρε Μάκι Μόμτονγκ Μπαρό Τζιρούγκι   30,31
Απ Τσάγκι     32
20 Απ Σόγκι Άρε Μάκι Μόμτονγκ Μπαρό Τζιρούγκι   33,34