Τεγκούκ Γιουκ Τζανγκ Συμβολισμός : Νερό , Κινήσεις : 19 Βηματισμοί & 31 Τεχνικές  
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ Προαγωγή σε :
3ο ΓΚΟΥΠ
  Μπλε Κόκκινη ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΙ   ΤΕΧΝΙΚΕΣ
 
 
1 Απ Κούμπι Άρε Μάκι     1
    Απ Τσάγκι (Πατάει πίσω το πόδι) 2
2 Ντούιτ Κούμπι Μόμτονγκ Μπαντάε Μπάκατ Μάγκι     3
3 Απ Κούμπι Άρε Μάκι     4
    Απ Τσάγκι (Πατάει πίσω το πόδι) 5
4 Ντούιτ Κούμπι Μόμτονγκ Μπαντάε Μπάκατ Μάγκι     6
5 Απ Κούμπι Χάνσοναλ Μόμτονγκ Μπαρό Μπιτούρο Μπάκατ Μάκι 7
    Ντόλιο Τσάγκι (Με τα μηλάκια) 8
6 Απ Κούμπι Όλγκουλ Μόμτονγκ Μπαντάε Μπάκατ Μάκι   Μόμτονγκ Μπαρό Τζιρούγκι 9,10
    Απ Τσάγκι     11
7 Απ Κούμπι Μόμτονγκ Μπαρό Τζιρούγκι     12
8 Απ Κούμπι Όλγκουλ Μόμτονγκ Μπαντάε Μπάκατ Μάκι   Μόμτονγκ Μπαρό Τζιρούγκι 13,14
    Απ Τσάγκι     15
9 Απ Κούμπι Μόμτονγκ Μπαρό Τζιρούγκι     16
10 Ναράνι Σόγκι Χέτζιο Άρε Μάκι     17
11 Απ Κούμπι Χάνσοναλ Μόμτονγκ Μπαρό Μπιτούρο Μπάκατ Μάκι 18
    Ντόλιο Τσάγκι (Με τα μηλάκια) (Κραυγή) 19
12 Απ Κούμπι Άρε Μάκι     20
    Απ Τσάγκι (Πατάει πίσω το πόδι) 21
13 Ντούιτ Κούμπι Μόμτονγκ Μπαντάε Μπάκατ Μάγκι     22
14 Απ Κούμπι Άρε Μάκι     23
    Απ Τσάγκι (Πατάει πίσω το πόδι) 24
15 Ντούιτ Κούμπι Μόμτονγκ Μπαντάε Μπάκατ Μάγκι     25
Οι Βηματισμοί πλέον , γίνονται οπίσθιοι    
16 Ντούιτ Κούμπι Σόναλ Μόμτονγκ Μάκι     26
17 Ντούιτ Κούμπι Σόναλ Μόμτονγκ Μάκι     27
18 Απ Κούμπι Μπάτανγκσον Μόμτονγκ Μπαντάε Μάκι Μόμτονγκ Μπαρό Τζιρούγκι 28,29
19 Απ Κούμπι Μπάτανγκσον Μόμτονγκ Μπαντάε Μάκι Μόμτονγκ Μπαρό Τζιρούγκι 30,31